STATISTIK

Här kan ni gå in se alla sorters statistik

som är dokumenterade under åren som förening

Information kommer att fyllas på allt eftersom